Młodzież

To najliczniejsza grupa naszych słuchaczy i dobrze wiemy, jak bardzo znajomość języków obcych jest dla nich ważna. Często okazuje się, że zajęcia w szkole są niewystarczające, bowiem odbywają się w dużych grupach, a co za tym idzie — nauczyciele nie mogą poświęcać każdemu z uczniów tyle czasu, ile powinni.