Kurs Maturzysty

Przygotowuje do egzaminu maturalnego z języków obcych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i liceów zawodowych.