Dzieci

Jesteśmy szkołą językową, w której dzieci skutecznie uczą się porozumiewać w języku obcym: to co nas wyróżnia to wysoka efektywność w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych nawet u najmłodszych słuchaczy.
_________________________________________________________________________________

Czy to ważne, żeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczyły się już języka obcego? Bardzo! To jest czas, w którym najłatwiej osłuchać się z akcentem i zacząć mówić bez bariery językowej. To czas, kiedy mózg dosłownie chłonie nie tylko nowe słowa, ale także całe wyrażenia i zdania.
Zgodnie z założeniami naszego programu autorskiego, nauczyciele przygotowują na początku roku szkolnego indywidualne programy kursów, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania poszczególnych uczniów w danej grupie.
Bardzo duży nacisk kładziemy na budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego i rozbudzenia u dzieci autentycznego zainteresowania nauką. Jesteśmy zwolennikami mądrego wykorzystywania prac domowych dla utrwalenia nowego słownictwa i struktur – bez zasypywania dzieci stertą kserówek.
Dzięki naszym kursom Twoje dziecko:
• nauczy się sprawnie komunikować w języku obcym
• uzyska lepsze oceny w szkole
• przygotuje się do egzaminu i uzyska rozpoznawalny certyfikat językowy
• spędzi czas w przyjaznym, twórczym i rozwijającym środowisku